Sammenhængende strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en værdiansættelse af NKT

Louise Reneé Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Indledning: Formålet med afgangsprojektet på HD finansiering er at udarbejde en sammenhængende strategisk analyse, regnskabsanalyse samt en værdiansættelse af NKT Holding A/S (NKT). Afgangsprojektet skal vurdere hvorvidt NKT’s aktie er attraktiv for en privat investor. NKT har som mange andre virksomheder været ramt af finanskrisen, hvilket afspejles i aktiekursen samt i den generelle tiltro til virksomheden. NKT bliver løbende værdiansat af analytikere for at vurdere om aktien er over- eller undervurderet i forhold til markedet. Når en analytiker skal vurdere, hvorvidt aktiekursen er over eller undervurderet, er der en række faktorer, der vil blive belyst og analyseret. Disse faktorer er blandt andet de finansielle og de ikke finansielle værdidrivere, som skal bruges til at få kendskab til den nuværende position samt de fremtidige forventninger til virksomheden. Analysen bag kaldes fundamentalanalyse og består af en strategisk analyse af virksomhedens ikke finansielle værdidrivere samt en regnskabsanalyse af virksomhedens finansielle værdidrivere. Det er resultaterne fra fundamentalanalysen, der bruges til at udarbejde det fremtidige budget, som skal belyse den fremtidige værdiskabelse i virksomheden og som dermed danner grundlag for værdiansættelsen. NKT’s aktiekurs har igennem de seneste to år svinget fra kurs 173 til lukkekursen den 30. april 2014, hvor aktien endte i kurs 339. De store udsving i aktiekursen kan bevirke, at det som investor kan være svært at gennemskue om aktiekursen er fair prissat. Derudover kan det være svært som privat investor at gennemskue en virksomhed som NKT, da NKT er et konglomerat og dermed har en bred sammensætning af aktiver i deres portefølje.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2014
Number of pages93