Politireformen: En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af reformens implementering, og brug af kontraktstyring som styringsteknologi

Jimmy Streit & Finn Bengtsen

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Masteren bygger på Politireformen, der blev iværksat den 1. januar 2007. Vi har afgrænset os til at se på reformens sidste fase, ”implementeringsfasen” af reformen og nogle af de konsekvenser det kan få for ledernes ledelsesrum samt polititjenestemændenes ”korpsånd”, når politikredsene bliver økonomiske selvstændige enheder, der kan mål- og resultatstyres. Vi har som genstand valgt at beskæftige os med i implementering af forandringsprogrammer og har som eksempel på et forandringsprogram valgt politireformen.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages116