Un ideal en peligro: La concepción occidental de la libertad de expresión durante el debate danés sobre las vinetas de Mahoma

Pedro Poza Maupain

Student thesis: Master thesis

Abstract

Under Muhammedkrisen blev ytringsfriheden angiveligt taget i forsvar af stort set alle deltagere i den heftige debat om Jyllands-Postens (JP) tegninger. Kritikere af avisens optrykning af de 12 profettegninger mindede dog om, at ytringsfriheden fx inkluderer respekt for religiøse følelser, mens fortalere advarede mod at rangere disse følelser højere end den demokratiske pressefrihed. De modstridende meninger afslørede, at man i Danmark havde vidt forskellige opfattelser af begrebet ytringsfrihed. Derfor var det opsigtsvækkende, i hvor begrænset omfang man forsøgte at afgrænse og definere begrebet ytringsfrihed. Emnet blev ikke engang behandlet kort i de fire bøger om krisen, som udkom i løbet af 2006, selvom man uden en klar definition af ytringsfriheden dårligt kunne bevise eller modbevise ét af debattens centrale påstande - at ingen i Danmark satte spørgsmålstegn ved den. At definere ytringsfriheden er bestemt ikke en nem opgave, men ved en analyse af både den liberale filosofiske tradition, som især repræsenteres af John Stuart Mills teorier, og den juridiske implementering af ytringsfriheden i USA og Europa, kan man nå frem til en fælles opfattelse, som man kan kalde det vestlige ideal om ytringsfrihed. Dette ideal bygger på grundprincippet om lige frihed og lige rettigheder for alle mennesker. Det er baseret på den frie meningsudveksling, afviser den særlige beskyttelse af bestemte ideer, sætter grænsen dér, hvor man direkte skader andres rettigheder, og fremmer bevisligt samfundets velfærd ifølge fx Jürgen Habermas. Med udgangspunkt i det vestlige ideal om ytringsfrihed handler dette speciale om, hvorvidt idealet var truet under Muhammedkrisen: Misbrugte JPs karikaturer ytringsfriheden? Eller talte kritikere af publiceringen af tegningerne for en begrænsning af ytringsfriheden, som i realiteten er uforenelig med de liberale demokratiske værdier? JP bragte de 12 Muhammedtegninger den 30. september 2005. Avisens daværende journalistiske chefredaktør, Jørn Mikkelsen1, forklarede, at hensigten var at stille et “meget vigtigt emne” til debat, “nemlig ytringsfriheden, den potentielle risiko for tendens til selvcensur og den intimidering af det offentlige rum, som kan bemærkes rundt omkring”2. Karikaturerne udfordrede det meget udbredte - men ikke universelle - islamiske dogme, der forbyder afbilleder af Muhammed, specielt hvis de indeholder et kritisk budskab, hvilket var tilfældet for nogle af tegningerne, især den der fremstillede Muhammed med en bombe i turbanen. En række fundamentalistiske imamer i Danmark reagerede med en omfattende protestkampagne, der bl.a. krævede, at JP skulle give alle muslimer en officiel undskyldning. De fik støtte af 11 ambassadører fra muslimske lande, hovedsageligt diktaturer eller autoritære regimer, der fordømte tegningerne som et led i en smædekampagne mod islam, samt anmodede statsminister Anders Fogh Rasmussen om “at gå i rette” med avisen. Derefter blev JP kraftigt kritiseret af talrige danske personligheder. Partiformænd, folketingsmedlemmer, tidligere stats- og udenrigsministre, tidligere ambassadører, jurister, erhvervsledere, journalister, forfattere m.fl. beskyldte avisen for bl.a. islamofobi, minoritetsmobning og forhånelse af tro, samt for at skade Danmarks økonomi og kompromittere landets sikkerhed. En grundig gennemgang af JPs motiver og tegning-projektets udførelse viser dog, at disse var i overensstemmelse med de principper, der kendetegner det vestlige ideal om ytringsfrihed. Fx var den ovennævnte tegning af Muhammed med en bombe i turbanen en helt legitim kritik rettet mod ekstreme muslimer der udøver vold i islams navn. Derimod indebar modpartens krav og argumenter implicit en ny, begrænset tilgang til ytringsfriheden, der underordnede begrebet religiøse følelser eller pragmatiske interesser. Konklusionen må derfor være, at det vestlige koncept om ytringsfrihed blev bragt i fare under Muhammedkrisen, da en betydelig of indflydelsesrig del af kritikerne af JPs optrykning af de 12 tegninger i virkeligheden talte for en indsnævring af begrebet.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages141