Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv

Nanna Haven

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Eksistensen af bobler på aktie- og ejendomsmarkeder er kernen i mange diskussionen mellem tilhængere af standard finansieringsteori og tilhængere af behavioral finance. Modern finance betegner bobler som anormaliteter, behavioral finance opfatter derimod bobler som en følgevirkning af menneskets psykologi og måde at bearbejde oplysninger på. Begge lejre er dog enige i, at der er uhensigtsmæssige følger af bobler. Finanskrisen udsprang i 2007 som følge af en boligboble på det amerikanske ejendomsmarked og har spredt sig til hele verden, med fatale følger for både privatpersoner og virksomheder, store som små. Der er globalt blevet søsat hjælpepakker i astronomisk størrelsesorden, og Basel komiteen arbejder på højtryk for at få udsendt et nyt internationalt regelsæt, som gennem regulativer skal forhindre en gentagelse af finanskrisen. Men kunne man forestille sig en anden måde at forhindre en ny finanskrise? Kunne svaret ligge hos den relativt nye retning behavioral finance, hvor man i stedet for at kigge på de finansielle institutioner, bruger indsigten fra psykologiens verden vender blikket mod den enkelte investor eller måden beslutninger træffes i de enkelte institutter? Formålet med denne opgave bliver at besvare følgende problemstilling: Kan man anvende behavioral finance til at forhindre en ny finanskrise? For at besvare hovedspørgsmålet, komme ordentligt rundt om de medtagne punkter og samtidigt holde den røde tråd, er følgende delspørgsmål opstillet: • Hvordan kan behavioral finance forklare de anormaliteter der ses på markedet, som ikke kan forklares ved hjælp af modern finance, herunder en uddybning af begrebet behavioral finance og de anvendte begreber indenfor denne retning (framing, heuristics, mental accounting mv.) • Hvilke problemer er der ved ”brugen” af teorier og modeller indenfor henholdsvis modern finance og behavioral finance? • Hvordan udviklede subprime krisen i USA sig til en verdensomspændende finanskrise, og hvad gør denne krise speciel? • Hvilke regulative tiltag er allerede foreslået for at forhindre en ny finanskrise? • Hvilke andre muligheder kunne man forestille sig i brugen af psykologi og indsigt i investoradfærd kan give i forhold til undgå en ny finanskrise?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages65