Mexican hometown associations in Los Angeles and Southern California: Transnational practices and incorporation

Jasper Voigt

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale har til formål at undersøge mexicanske Hometown Associations og deres rolle i forbindelse med mexicanske immigranter bosat in USA, nærmere bestemt Los Angeles og Southern California. 3 For at analysere immigrantforeningerne og deres rolle er det først nødvendigt at skabe et teoretisk fundament, hvorfra analysen kan tage sit udgangspunkt. Teorien, der er valgt til at forstå disse migrationsprocesser, er transnationalisme, samt identitetsteori nærmere etnisk identitetsteori. Disse teorier danner rammen for det analytiske arbejde, hvor der i den valgte sekundære empiri bliver lagt vægt på at beskrive disse Hometown Associations karakteristika, funktioner, medlemssammensætninger og udvikling i retning af øget politik bevidsthed i forhold til det amerikanske samfund. Analysen søger at belyse nogle af de processer, immigranter oplever som tilhørende en etnisk minoritet og deres kamp for at opnå de i samfundet gældende rettigheder uden at afgive for meget af deres etniske identitet. Ydermere fokuseres på en immigrant-fagforening i Southern California, som ligeledes i høj grad gør brug af sociale netværk for at fremme immigranternes sociale status. Ud fra den omfattende analyse af emnet er det muligt at drage følgende konklusion: De mexicanske immigranter benytter disse Hometown Association til at videreudvikle deres sociale netværk for at opnå højere social status i såvel oprindelses- som immigrantsamfundet. Ydermere hjælper Hometown Associations deres medlemmer til at bibeholde transnationale forhold til deres hjemland, samtidig med at de mexicanske immigranter også i et vist omfang integreres i det amerikanske samfund blandt som følge af immigrantforeningernes voksende politiske bevidsthed og deres ønske om politisk indflydelse i USA.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages71