An Explorative and Descriptive Investigation of “Social Entrepreneurs’” Narrative Constructions of Themselves

Sonja Zimmermann

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafandling har til hensigt, at bidrage med viden om socialt iværksætteri (SE) fra et psykologisk perspektiv ved at tilføje nuancerede forståelser om individet bag SE; den sociale iværksætter (SEI). Til dette formål fokuserer jeg på SEIes narrative konstruktioner af sig selv og tager udgangspunkt i dybdegående narrative interviews med tre tyske SEIe. Disse undersøger jeg gennem en iterativ, dialogisk proces, hvor jeg inddrager lignende undersøgelser om SEIe, litteratur om narrativ analyse og narrativ identitetsforskning. Igennem denne undersøgelse konstaterer jeg, at de tre SEIes forståelser af sig selv er pluralistiske og ambivalente i forhold til forskellige temaer - f.eks. at være SEI, klassisk iværksætter og at tage sig af andres velvære, bæredygtighed og dyrevelfærd. Jeg beskriver ligeledes, hvordan de SEIe forstår sig selv og deres handlen både igennem andre personer og i en varetagende funktion. Endvidere er de tres fortællinger om sig selv og deres aktiviteter præget af problemer såsom divergerende ønsker og krav, der implicerer tvivl og forandringer samt behov for kompromis. Jeg konstaterer dog også, at de balancerer sådanne fortællinger ved at fremhæve sig selv som aktive, i stand til at fnde løsninger og med et positivt syn på fremtiden. Desuden belyser jeg, at de tre italesætter aspekter som tilfældighed, held og de rette omstændigheder, hvilke de anser som værende grundlæggende for både deres egen udvikling som SEI og deres aktiviteter. Dog anskueliggør jeg samtidig, at de SEIe, på trods af disse paralleller, er meget forskellige i deres narrative konstruktioner. Med udgangspunkt i mine konklusioner mener jeg, at fremtidige undersøgelser burde udføres med en større sensibilitet for de SEIes heterogenitet og deres udfordringer. Dette er nødvendigt, for at de SEIe kan understøttes i udfoldelsen af deres potentiale i at fremme social og økologisk forandring. Derudover burde defnitoriske overvejelser - især i bestemmelsen af SE og SEI som underkategorier af klassisk iværksætteri - i første omgang spille en underordnet rolle. Dette anser jeg som værende essentiel, for at undgå en for tidlig lukning af feltet, hvilket kunne føre til en indskrænkning af SE og de SEIes forandringsevner.

EducationsMSc in Psychology, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages87