A Communicative Theory of Value: A deeper insight into the ways in which value is a communicative concept and how a Communicative Theory of Value redefines our understanding of value

Bjørn Jens Møiniche Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Virksomheder og (nogle) individer er drevet af at skabe værdi, der kan måles på bundlinjen, da monetær værdi er universelt anvendt som benchmark for præstation, status og beslutninger. Dog mener undertegnede, at dette er en forvrænget anskuelse af begrebet værdi. Med udgangspunkt i at værdi er relativ, og også et kommunikativt koncept, udfordrer afhand-lingen denne verdensanskuelse ved at foreslå en ny teori: en Kommunikativ Teori om Værdi. Med udgangspunkt i en substantiel litteraturgennemgang, suppleret med empiriske eksempler, argumenterer teorien for, at der er belæg for, at værdi kan anskues og måles på andre måder end blot monetært. Argumentet er ydermere baseret på en analyse af begreberne værdi og kommunikation, da den grundlæggende antagelse er, at virkeligheden skabes ved social interaktion, og hvor der foregår interaktion, skabes værdi, her gennem kommunikation. Derudover redefineres begreberne; værdi bliver defineret som ”noget der er værd at have”, hvor kommunikation bliver defineret som ”overførsel af beskeder”. Den simplistiske definiti-on af begreberne åbner op for så mange anskuelser som muligt af særligt begrebet værdi, da det ikke nødvendigvis er monetært. Definitionen af kommunikation er simplificeret, da teori-en er mere interesseret i hvad kommunikation gør, og ikke hvad det er. Teorien drager inspiration fra brede felter, såsom PR og feminisme, og bruger disse for at illustrere bredden af hvad der med rette kan betegnes som et opgør om værdi. Derud-over positionerer teorien sig op ad et felt inden for organisationskommunikation, CCO (Communication as Constitutive of Organization), hvilket betyder at kommunikation bl.a. skaber virkelighedens begreber, her værdi. Det bliver ikke blot skabt af ”talende individer” (conversation), men også af materielle og tekstuelle entiteter (text). Denne todeling åbner op for en dybere analyse for individet og virksomheden, og tvinger dem ud i en refleksiv proces, der omfatter analyse af interne og eksterne interessenter (menneskelige og ikke-menneskelige) og deres kommunikation af værdi. For virksomheden kan dette potentielt blive et værktøj, der gør denne mere åben for omverdenen og dem selv, mere informeret om hvad værdi kan være mht. et produkt, en service, eller endda daglig kommunikation, ligesom det inddrager flere elementer, interessenter, og giver en større indsigt i hvad værdi er (hvis ikke monetær), hvilket potentielt giver mere informerede og (i princippet) bedre beslutninger. Da teorien er i et tidligt stadie, gives der forslag til potentiel research, da denne i prin-cippet kan bruges i mange sammenhænge. Dette skal undersøges grundigt, både af andre og i in senere afhandling, så teoriens konceptuelle og praktiske værd kan påvises, hvilket for nu er den absolut største implikation ved teorien.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages67