National sambeskatning

Karoline Bjørnbo Jørgensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Jeg har valgt emnet national sambeskatning til mit afgangsprojekt på HD Regnskab og økonomistyring, da emnet er meget relevant for den regnskabsmæssige verden i dag. Jeg synes, at emnet er spændende og mulighederne for perspektivering og løsninger er talrige.
Sambeskatning i sin bredeste forstand betyder, at selskaber der er koncernforbundende har mulighed for at anvende underskud i tilknyttede selskaber, og dermed minimere skatteomkostningen i gældende øjeblik, hvilket selvfølgelig er attraktivt for de fleste former for virksomheder.
Den fortsat tiltagende globalisering gør udvidelsen af sambeskatningsteorien endnu mere interessant, da international sambeskatning i stigende grad også bliver en overvejelse i danske selskaber i en udenlandsk koncern – eller omvendt.
Selvom det i stigende grad er blevet en trend for danske virksomheder at flytte deres produktion til udlandet, og dermed flytte omkostninger til eksempelvis lavere lønninger og dermed lavere produktionsomkostninger der medfører højere EBIDTA, viser statistikken alligevel at det fortsat er en overvejende del af danske selskaber, der holder sambeskatningskredsen inden for landets grænser. Derfor er det interessant at kigge på, om den nationale sambeskatningsmodel er så attraktiv for de danske koncerner, og hvilke fordele og ulemper der er ved, at den nu er blevet obligatorisk.
Generelt er reglerne for sambeskatning i Danmark blevet ændret flere gange, og flere af ændringerne har mødt stor kritik hos landets revisionshuse, der mener at et i forvejen komplekst- og fortolkningssvært regelsæt blev tydeligt besværliggjort af de ændringer staten har fremsat og vedtaget.
På baggrund af ovenstående, er det min klare opfattelse, at der er et spændende perspektiv og område at se ind i, i forbindelse med reglerne, udviklingen samt konsekvenserne af de respektive ændringer i sambeskatningsregelsættet.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages72