Managing Innovation Processes: The case of Danish firms within the Indian water sector

Mark Dahl‐Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Vand er Danmarks næste eksporteventyr. Sådan har det lydt i årevis. Sandheden er imidlertid, at eksporten af vandteknologi er faldet de senere år. Som konsekvens heraf blev den danske vandsektor samlet til et topmøde i 2015 med hensigt på at tegne en strategi for fremtiden. Som en del af den plan skal der være opmærksomhed på at udnytte potentialet i vækstøkonomierne. Formålet med denne afhandling er derfor at undersøge, hvordan danske virksomheder kan fremme deres potentiale på det indiske vandmarked. Danske vandvirksomheder har traditionelt set haft vanskeligheder ved at penetrere det indiske marked. Da jeg på forhånd ikke kunne lokalisere, hvor disse besværligheder stammer fra, blev Grounded Theory valgt som analyseværktøj til undersøgelse af afhandlingens casestudie. Den empiriske dataindsamling består af interviews med fire sektoreksperter og tre ledere i indiske datterselskaber af danske vandvirksomheder. Eftersom problemformuleringen i Grounded Theory er funderet i data, blev afhandlingens endelige sigte udledt af dataanalysen: Hvordan danske vandvirksomheder skal lede deres innovationsprocesser i en Indisk kontekst. Afhandlingens empiriske ramme, som er uddraget af casestudiet, fremhæver forskellige holdninger blandt de danske vandaktører til, hvordan man skal opnå vækst i Indien. Den nuværende fremgangsmåde i Indien bygger på et ræsonnement om, at man ikke i stor udstrækning kan tilpasse sine løsninger til det indiske vandmarked. Snarere skal man forsøge at fremkalde en forandring i den måde vandteknologi anses på i Indien. Andre var dog fortalere for en alternativ tilgang, hvor man som følge af lokale behov og den lokale prisleje skal udvikle lokaliserede løsninger til Indiens vandproblemer. Afhandlingen konkluderes med en procesmodel, der bidrager med praktiske forslag til, hvordan danske vandvirksomheder skal forvalte deres innovation i Indien. Første trin viser, at virksomhederne skal evaluere deres indstilling til Indien. Mest afgørende er det, at de revurderer deres tilbøjelighed til at tro, at Indien med tiden vil gennemgå en vestlig udvikling og derved tage eksisterende danske vandløsninger i brug. Casestudiet og den efterfølgende analyse påviser, at danske vandvirksomheder har en inklination til en sådan mentalitet. Indiens store potentiale ligger derimod i at benytte landets sociale ressourcer til udvikling af omkostningseffektive teknologier. Incitamentet skal ske som følge af udsigterne til, at innovationerne lader sig overføre til andre vækstmarkeder, samt potentialet i at opgradere disse teknologier til andre samfundslag, end det de i første omgang er tiltænkt. Næste trin i modellen påpeger, at danske vandvirksomheder skal stå sammen i et konsortium. Dette har både den fordel, at virksomhederne kan dele omkostningerne på markedet, samt de danske kompetencer står stærkere i fællesskab. Der er en række mellemmænd på det indiske marked, der har til formål at fremme danske kompetencer. Det danske netværk af vandvirksomheder kan bruge disse til at udforske de ovennævnte muligheder inden for lokaliseret innovationsudvikling. Afslutningsvist bidrager modellen med forslag til potentielle lokale medskabelsespartnere. Hvor der i casestudiet blev fokuseret på samarbejde med forskningsinstitutter og virksomheder, råder denne afhandling de danske virksomhed til at tænke mere uortodokst end på hjemmemarkedet. Medskabelsespartnere i denne forbindelse kunne ligeledes være lokale entreprenører i det landlige Indien samt NGO’er.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages190