Analyse og simulering af Vasiceks rentestrukturmodel

Peter Vingaard Larsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

M°alet med denne opgave er at give en indføring i rentestrukturmodeller, konkret eksemplificeret ved Vasicekmodellen, der er en af de tidligst formulerede modeller, men som dog 3 stadig er aktuel. Modellen undersøges b°ade analytisk og numerisk og dens beskrivende egenskaber vurderes. Der gives først en kort introduktion til generel rentestrukturteori, for derefter at gennemg° a nogle skridt til at komme frem til Vasiceks formulering. S°a præsenteres en smule numerisk teori, hvorefter denne anvendes til at løse den fremkomne differentialligning. Gyldigheden kontrolleres ved at sammenligne med den analytiske løsning, der findes i dette tilfælde. Herefter kan modellens evne til at beskrive rentestrukturen kommenteres, og sluttelig kan vi bruge den til at antyde, hvordan prisfastsættelse af et mere eksotisk instrument, der ikke s°a nemt lader sig løse analytisk, kunne foreg°a. Der vil være fokus p°a b°ade detaljer i udledninger og i gennemgang af det udviklede programmel, idet jeg har forsøgt at skrive til en læser uden andre forudsætninger end de fra HD-studiet kendte.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages63