Fleksibilitet & omstillingsparathed: I forhold til omkostningers reversibilitetsgrad

Karina Christiansen & Rino Patrick Unold

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Med afsæt i ændringen i forholdet mellem variable omkostninger og kapacitetsomkostninger, vil det blive mere og mere relevant at have fokus på sine kapacitetsomkostninger, og specielt reversibiliteten og variabiliteten af samme. Hvis virksomheders evne til at være omstillingsparat og fleksibel er afhængig af reversibilitet og variabilitet i omkostningsstrukturen, er det interessant at undersøge og diskutere følgende:  Hvordan defineres og klassificeres driftsomkostninger i forhold til deres variabilitet og reversibilitet – og hvad betyder det for virksomheden?  Hvorfor er fleksibilitet og omstillingsparathed afgørende for virksomheder, set i forhold til: Ydre påvirkninger, markeds- og konkurrenceformer, hvor hurtigt virksomheder kan agere og hvad betyder det?  Hvordan påvirker leasing og outsourcing omkostningsstrukturen, fleksibiliteten og omstillingsparatheden i virksomheden?  Hvorledes påvirker de strategiske beslutninger graden af reversibilitet på omkostningerne – og hvad er prisen for en høj reversibel omkostningsstruktur?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages79