Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Søren Nielsen & Camilla Sørensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Vi ønsker at klargøre mulighederne for ejeren ved generationsskifte til hans søn og alternativt til en nær medarbejder. Vores opgave skal rådgive indehaveren om de økonomiske og skattemæssige konsekvenser ved valg af forskellige generationsskifte modeller, herunder muligheden for at lette finansieringsbyrden for virksomhedens overtager. For at kunne belyse fordele og ulemper ved de forskellige modeller, vil vi inddrage relevante beregninger, samt redegøre for teorien bag værdiansættelsen af aktierne i selskabet, herunder: · Hvilke indledende forhold skal overvejes inden generationsskiftets planlægning og gennemførelse? · Værdiansættelse af selskabet. · Beskrivelse af relevante metoder til gennemførsel af et generationsskifte, herunder omstrukturering. · Løsningsforslag til gennemførelse af generationsskiftet.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages99