Flexiguridad: ¿Está España preparada para implantar el modelo de mercado laboral danés?

Carina Pedersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne opgave “FLEXICURITY – Er Spanien parat til at indføre den danske arbejdsmarkedsmodel?” er at undersøge, hvorvidt det er muligt at indføre den danske Flexicurity-model i et land som Spanien, og i hvilken grad de kulturelle forskelle vil have indflydelse. Flexicurity-modellen er blevet et internationalt kendetegn for den danske arbejdsmarkedsmodel, der karakteriseres ved et stadigt faldende arbejdsløshedstal, stigende beskæftigelsesfrekvenser og høj jobmobilitet. De fleste af de øvrige EU-lande har et mere eller mindre akut behov for at gøre deres arbejdsmarkeder mere fleksible, så de blandt andet bliver i stand til at imødegå de udfordringer, globaliseringen fører med sig. Dermed er opnåelsen af Flexicurity gennem reformer af ansættelsesbeskyttelse, arbejdsmarkedspolitik og velfærdssystemer gjort til genstand for politisk diskussion indenfor EU.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages136