The New Nordic Movement as a game changer in the field of sustainable development: A case study of Claus Meyer’s GUSTU restaurant and cooking school in Bolivia

Jasmina Sehic

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hvem kunne have forestillet sig for 10 år siden at folk fra hele verden ville rejse til København blot for at opleve den ”nye smag af norden ”? De nordiske lande har traditionelt været kendt for deres økonomiske vækst, design og velfærd mens deres tilgang til maden har været præget af den lutherske etik hvor maden blot var et redskab for de nødvendige kalorieindtag uden den store nydelse. Ikke desto mindre lykkedes det Ny Nordiske Køkken med restaurant NOMA i spidsen at forandre de nordiske lande til et kulinarisk mekka og ”Norden” for alvor indtog sin plads på det kulinariske verdenskort. Det er denne succes med NOMA og de universelle værdier bag det Ny Nordiske Køkken som Claus Meyer mente ikke kun var mulig i de nordiske lande sammenhæng, men at modellen også kunne fungere i et udviklingsland som Bolivia. Han åbnede gourmetrestaurant GUSTU i april 2013 i det bolivianske hovedsted, La Paz og samtidig etablerede Melting Pot Bolivia fond i samarbejdet med IBIS. Formålet med et fond er at administrere kokkeskolen som er en integreret del af GUSTU restauranten der står for uddannelse af unge og dårlig stillede Bolivianer til fremtidige kokke og iværksættere. Men eksport af en madrevolution er ikke en nem opgave. Bolivia er præget af en høj grad af fattigdom og er blandt de lande i verden med den største ulighed som også har været en betydelig faktor i de mange sociale konflikter i landet. Flere metoder og datakilder blev brugt til at indsamle de nødvendige data for case analysen i forbindelse med feltarbejdet i La Paz i april/maj 2013. Kvalitative data er indsamlet gennem forskellige interviews og observationer og udgøre de vigtigste data for dette speciale. Den teoretiske del af specialet tager udgangspunktet i den neoliberale økonomiske model og påpeger dens væsentlige mangler, især i forhold til udviklingslandene. Derefter argumenteres for bæredygtig udvikling baseret på innovative forretningsmodeller såfremt de sociale, erhvervsmæssige og miljømæssige forbedringer skal opnås. Dette er også med til at forklare den økonomiske niche som Claus Meyer fandt da han sammen med René Redzepi åbnede restaurant NOMA i 2003. Hensigten med NOMA var netop at forny det nordiske køkken udelukkende baseret på råvarer dyrket i nordiske lande hvor man tager afstand fra masseproduktion og fokuserer på kvalitetsfødevarer. Den sidste del af det teoretiske aspekt af specialet ser på relevansen af de lokale værdikæder for gennemførelsen og succesen af Meyers projekt i Bolivia, og hvordan de lokale producenter kan drage fordel af en restaurant som tager udgangspunktet i det Nye Nordisk Køkken model. Eftersom GUSTU restauranten er defineret som socialvirksomhed skal den ikke kun være rentabel for investorerne. Derimod, det meste af overskuddet vil finansiere diverse sociale projekter som støtter den bolivianske madbevægelse. Den centrale idé bag sådan en restaurant er at forny bolivianske køkken med lokalproduceret fødevarer af høj kvalitet, ligesom NOMA gjorde i de nordiske lande. For at dette kan ske, er det nødvendigt at øge den lokale produktion gennem et tæt samarbejde mellem de lokale producenter og restauranter, men en dårlig distributionsinfrastruktur i Bolivia er en hindring i øjeblikket. Specialet konkluderer at der er brug for en række konkrete initiativer der har til formål at skabe merværdi og kvalitet i hele produktionskæden "fra jord til bord" og som kan hjælpe de fattige, lokale småproducenter at forbedre deres produktion og bringe mere gennemsigthed og konsistens i forsyning af lokalproduceret fødevarer.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages83