Women leaders: Women leader’s ambiguous identities essential for lack of women top-leaders?

Anne Kamilla Lund

Student thesis: Master thesis

Abstract

Motiveret af den danske debat om manglen på kvinder på topledelsesposter og kvoteregulering, undersøger dette studie, med udgangspunkt i storytelling som sensemaking, hvordan otte kvindelige ledere, på forskellige ledelsesposter og niveauer, artikulerer og forhandler deres identitet. Herunder, hvordan de opfatter konsekvenserne af dette identitetsarbejde og hvilke forventninger, de opfatter som vigtige, for at sætte fokus på, om noget i kvindelige lederes identitetskonstruktion kan forklare manglen på kvindelige topledere. Studiet viser, at deltagerne tilskriver deres erfaringer, aktiviteter og valg mening ved at knytte dem til ni overordnede sensemaking strategier, der omhandler de ansatte, dem selv som ledere og organisationen/samfundet generelt. Sensemaking strategierne er tvetydige og arbejder både for og imod hinanden indbyrdes. Således tegnes et komplekst billede af de identiteter de kvindelige ledere artikulerer og forhandler. Den individuelle kvindelige leder opnår derved at kunne legitimere sin ledelsesstil, der er anderledes end den, der generelt forbindes med ledelse, men inkorporerer forventninger til kvinder om at være hjælpsomme, indlevende og støttende – og de valg, forventninger, ønsker om forfremmelse, ønsker om ikke at blive forfremmet, som ligger i forlængelse heraf. Dette sker ved at trække på og afveje betydningen af forskellige sociale og politiske forventninger som tilgængelige ressourcer for identitetskonstruktionen. Deltagerne fokuserede på at fremstå beskedne, og derved realistiske, og som individer, der kunne se en sag fra flere sider. Dette kan forklare anvendelsen af modsigende sensemaking strategier. Der ud over kan det indikere, at de kvindelige ledere ikke ønsker at udtale et direkte ønske om forfremmelse og om at bestride topposter, da det vil være i strid med den identitet, de netop værdsætter. Dette kan bekræftes i, at mange af dem gjorde opmærksom på, at de var blevet valgt af andre til at lede. Noget kunne derfor tyde på, at kvinder gerne vil lede, hvis de bare bliver spurgt eller valgt. På den anden side kan netop de komplekse identiteter konstrueret, anses som en særlig stil, der forhindrer kvinder i at nå topledelsesposter.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2011
Number of pages75