Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Jannik Olsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Jeg vil med denne opgave beskrive Harboes virksomhed og deres måde at drive forretning på. Formålet med dette er at finde den teoretiske aktiekurs på virksomheden. Med udgangspunkt i en stratetisk analyse og en regnskabsanalyse, der tilsammen danner grundlag for en fremtidig budgettering, ønskes det at værdiansætte Harboe og svare på følgende hovedspørgsmål: ”Hvad er den teoretiske værdi af Harboe aktien pr. 30.04.2011?” Følgende underspørgsmål besvares gennem analysen: - Hvorledes kan Harboes aktuelle, strategiske position i markedet og bryggeribranchen beskrives? - Hvordan kan Harboes regnskabsmæssige performance beskrives? - Hvordan påvirker de to ovenstående punkter en budgettering? - Hvad er den aktuelle værdi af Harboe, såfremt den bestemmes ved DCF- og RIDO-modellen?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages65