Empirisk test af modeller til estimering af risikopræmien på skandinaviske aktier i perioden 1990-2014

Jesper Skov Gretlund & Michael Lind

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2016
Number of pages110