Implementering af LEAN i et arbejdsmiljømæssigt perspektiv hose Frese A/S

Frank Hemmingsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Lean filosofien er med udspring i Toyota Production System en velbeskrevet metode til at opnå gode produktivitetsstigninger. Lean er populær blandt andet fordi den på en systematisk og kontinuer måde, opfordrer mennesker til hele tiden at gøre arbejdet endnu bedre. Trods stor popularitet blandt virksomhedsledere fejler ca. 70 % af virksomhederne ved forsøg på implementering. Metoden har mange tilhængere og modstandere, og kritiseres især for de menneskelige konsekvenser. Nogle mener, at et godt psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for en succesfuld implementering. Frese A/S har i sin strategiplan udtrykt ønske om at arbejde med Lean i produktionen, men også administration. Frese har siden år 2000 arbejdet fokuseret med sin kernekompetence, og i den forbindelse været igennem mange aktiviteter der har betydet forandringer for både organisationen og medarbejdere. Aktiviteterne har ikke alle været gennemført med lige stor succes. Det var derfor interessant at få undersøgt, om forudsætningerne for en Lean implementering var til stede, og hvad Frese A/S eventuelt skulle gøre for at sikre en succesfuld implementering og et positivt arbejdsmiljø fremover. En undersøgelse af forandringsparathed, psykisk arbejdsmiljø og det generelle kendskab til Lean, blev derfor foretaget. Undersøgelsen fandt frem til, at det psykiske arbejdsmiljø ikke var belastet af tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, men at ledelsen undervurderer kommunikationsarbejdet i forbindelse med forandringsaktiviteter. De aktiviteter der var sat i gang med henblik på at arbejde med Lean i produktionen, afslørede et meget begrænset kendskab til Lean blandt medarbejderne. Der var ikke kommunikeret et klart formål med indførelsen af Lean, og engagementet var derfor ikke til stede hos medarbejderne. En anbefaling og en handlingsplan til ledelsen i Frese A/S er blevet præsenteret, der understreger nødvendigheden af at sætte nye aktiviteter i forhold til den lagte strategi, der klart illustrerer hvad formålet er, hvordan det involverer medarbejderne, og hvilke konsekvenser det har for virksomheden fremover. Disse anbefalinger understøttes af teorien, og medarbejdernes ønsker om mening med aktiviteterne. Selv om det psykiske arbejdsmiljø ikke var belastet af arbejdets tilrettelæggelse, anbefales det at holde de fundne faktorer for øje for at sikre et positivt arbejdsmiljø i Frese A/S i fremtiden.

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages89