From recognition to development: A case study of opportunity identification in social enterprises

Kasper Tolstrup Andersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Er socialt iværksætteri løsningen på det danske velfærdssamfunds udfordringer? Tænketanken Mandag Morgen synes, at det er en del af løsningen. Men hvad er socialt iværksætteri egentlig, og hvad gør virksomheder sociale? To teoretikere indenfor det delvist etableret felt omkring socialt iværksætteri, præsenterer to forskellige tilgange til emnet der kort fortalt kan beskrives som: 1) virksomheder med en social tilgang til at drive virksomhed og 2) social innovation som fokuserer på at ændre sociale samfundsstrukturer. Samtidig foreslår de, at fremtidens teorier skal bygges ud fra en sammenslutning af de to tilgange. En noget anden side, men lige så interessant, er hvordan disse sociale iværksættere starter deres virksomheder; hvad er det der gør, at en mulighed bliver til en virksomhed, hvor kommer ideen fra og kan man gøre forholdende mere gunstige. For at kunne anskue disse spørgsmål er det essentielt at undersøge hvilke processer der ligger bag nuværende sociale iværksætteres identifikation af muligheder – også refereret til som opportunity identification indenfor det iværksætter-teoretiske felt. I denne afhandling præsenteres en teoretisk ramme, hvor fem faser, som en hvilken som helst virksomhed kan gennemgå, bliver defineret: fra opdagelse af mulighed til etablering af den færdige forretningsplan. Dernæst bliver det, ud fra eksisterende teoretiske tekster, undersøgt hvilke personlige egenskaber – eller funktioner – en iværksætter benytter sig af i løbet af de fem faser. Målet er at undersøge udvalgte casevirksomheders processer igennem de fem faser og iværksætterens indflydelse på faserne. En indledende undersøgelse blev iværksat, for at lokalisere relevante cases der kunne give et repræsentativt billede af sociale virksomheders opportunity identification. Undersøgelsen blev foretaget via en spørgeskemaundersøgelse blandt en lang række eksperter, og endte med at pege på en gruppe virksomheder der alle arbejder med ansættelse af persongrupper som historisk set har haft svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet. De valgte virksomheder blev Grantoftegaard, Specialisterne, Telehandelshuset og TV-Glad. Igennem kvalitative interviews med iværksættere og direktører af virksomhederne, suppleret med sekundær datamateriale, er hver enkelt virksomheds processer i de fem faser blevet analyseret, sammen med en undersøgelse af iværksætternes funktioner til at påvirke faserne. Resultater af undersøgelser og analyse mundede ud i fire overordnet observationer: 1. Kun nogle processer i sociale virksomheders opportunity identification kan karakteriseres som værende ens, bl.a. hvilke af iværksætterens funktioner der er i spil i opdagelsesfasen, hvordan virksomhederne matcher ressourcer og markedsbehov og deres tilgang til en bæredygtig finansieringsmodel. 2. Bedre muligheder for finansiering ville forbedre processen omkring tilblivelsen af finansieringsmodeller hos sociale virksomheder. 3. Virksomheder der følger tilgangen om social innovation har højere social gennemslagskraft og er mere innovative. 4. Iværksætterens besiddelse af funktioner er en forudsætning for at etablere en social virksomhed, og yderligere er specifikke funktioner påkrævet for at skabe sociale strukturforandringer. Til trods for at det ikke kunne fastslås præcist hvilke processer der foregår i opstartsfasen af en social virksomhed, er det blevet påvist, at nogle processer er gennemgående for sociale virksomheder. Ydermere kan det fastslås, at iværksætterens egenskaber har stor indflydelse på de processer virksomheden gennemgår og på virksomheden i sin helhed.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2011
Number of pages78