Monsanto and Novozymes – An Unusual Alliance? A CSR-Perspective

Jonas Rusborg Frederiksen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Antallet af virksomhedsalliance er steget markant i dette årtusinde, og er således et af de områder, hvor firmaer i større grad end tidligere satser på at kunne give sig selv konkurrencefordele. En sådan blev annonceret i december 2012, mellem danske Novozymes og amerikanske Monsanto. Alliancen indebærer et tæt samarbejde mellem de to firmaer, baseret på Novozymes bio-enzymer samt Monsantos ekstensive globale field-testing muligheder, for i samarbejde at transformere agrikulturen globalt. Det der optager dette speciale er derimod ikke selve indholdet af alliancen, men derimod de to firmaers håndteringer af deres sociale ansvar. Mere specifikt hvordan Novozymes, en af de ledende virksomheder på verdensplan med henblik på bæredygtighed, indgår en alliance med et firma som i 2013 blev kåret som ”The Worlds most Evil Company” og ligeledes var fokuspunktet for en protestaktion med over én million deltagere på verdensplan. Specialet er baseret på to research questions, hvor det første analyserer i, hvilken udstrækning den meget negative offentlige holdning til Monsanto er retfærdig, på baggrund af, hvordan firmaet agerer i henhold til deres sociale ansvar. Dette konkluderes på baggrund af en analyse af, hvordan Monsanto håndterer CSR, deres sociale ansvar, samt agerer i forhold til stakeholder- og issues-management og slutteligt at definere deres CSR-karakter ud fra, hvordan de taler, agerer og tænker. Denne analyse effektueres på baggrund af en kritisk analyse af både årlige CSR-rapporter fra firmaet, kilder fra deres kritikere samt fra tidsskrifter eller aviser. Med henblik på specialets andet research question, er dette baseret på, hvorvidt Novozymes udmelding omhandlende deres perspektiv på Monsanto er korrekt, som de beskriver som et firma med samme filosofi, samme holdning til hvad der driver forretninger og ikke mindst som to firmaer, der passer rigtig godt sammen. Mere specifikt determineres dette gennem en analyse af Novozymes CSR aktiviteter, deres stakeholder management og issues management - baseret på samme teoretiske præmisser som i den første del af Monsanto analysen, således at de to firmaer kan sammenlignes på baggrund af identiske parametre. Yderligere, indeholder analysen af andet research question, en analysedel omhandlende de to firmaers strategier for stakeholder kommunikation, ligeledes med formålet at sammenligne de to firmaer for at determinere, hvorvidt Novozymes har ret i deres syn på Monsanto. Som konklusionen på første research question, har specialet, på baggrund af analysen af Monsantos CSR-håndtering, deres stakeholder og issues management samt deres CSR-karakterer, konkluderet, at det negative billede offentligheden har af Monsanto er yderst berettiget. Dette er tilfældet da firmaet ofte tilsidesætter etik, hensyn til legale grænser, hvis dette er til firmaet økonomiske fordel. Yderligere, er det blevet konkluderet at Monsanto ser på stakeholder- og issues management som aspekter hvis skadelige virkning det handler om at minimere, og at disse aspekter samtidig kun skal ageres i forhold til, hvis dette har instrumentelt økonomisk potentiale for firmaet. Dette gennemgribende fokus på profit over alle andre hensyn, er ligeledes konkluderet ud fra Monsantos CSR-karakter, hvor firmaet konsekvent har en defensiv og lukket tilgang til CSR, både i tanke og ageren, samt udelukkende italesætter CSR for at glorificere firmaets profil, eller forsvare sig imod kritik. Opsummeret er det blevet konkluderet at kritikken af Monsanto som værende et lukket, uærligt, uetisk og som ofte tilsidesætter alle hensyn i jagten på profit, i høj grad er berettiget. Slutteligt, som en konklusion på det andet research question, blev der gennem analysen konkluderet, at de to firmaer differentierer sig på stort set alle fronter, med henblik på etisk og legal ageren, stakeholder approach, issues management og stakeholder kommunikations approach – Stik imod Novozymes postulat. I modsætning til Monsanto, agerer Novozymes ud fra, hvad samfundet ser som etisk og legalt acceptabelt, de har et klart normativt forhold til stakeholder management, i modsætning til Monsantos instrumentelle, samt er markant mere proaktive og involverende i henhold til issues-management. Slutteligt har jeg konkluderet en diametral forskel i de to firmaers CSR-kommunikations strategi, hvor Monsanto gør brug af en defensiv og non-transparent tilgang til CSR-kommunikation, udelukkende fokuseret på envejs informationsdeling i henhold til stakeholder-information tilgangen, i modsætning til Novozymes, som udviser en transparent og aktiv CSR-kommunikations strategi, fuldt ud i henhold til stakeholder-involvement tilgangen.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages89