Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet

Allan Pedersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Takket være globaliseringen og informationsteknologiens fremdrift er de finansielle markeder i dag spækket med et kolossalt informationsflow, der gør analysearbejdet med bl.a. aktier og obligationer komplekst og omfattende. Investeringsmiljøet bliver dagligt præsenteret for mange meninger, holdninger, synspunkter og råd om forskellige investeringsaktiver, samt retningslinjer for, hvor økonomien er på vej hen. Især aktiemarkedet oversvømmes af informationer om regnskaber, aktiekurser, opkøb, ledelsesændringer og meget mere. Det samlede informationsbillede bliver yderligere kaotisk, fordi investeringsmulighederne er så mangeartede, hvilket gør det kaotisk at opnå et fuldstændigt overblik - og fastholde det. Dette massive økonomiske og finansielle informationsflow, der eksisterer på kryds og tværs af økonomien og de finansielle markeder, publiceres og distribueres af et hav af informationskilder bl.a. medierne, investeringsbanker, centralbanker og analysefirmaer. Med dagens mediedækning og medieteknologier kan disse informationer leveres hurtigt og effektivt til de finansielle markeder, hvorfor ny information afspejles lynhurtigt i kurserne på diverse investeringsaktiver. I forbindelse med investering i eller rådgivning om finansielle aktiver er det med andre ord utrolig relevant at forstå de forskellige finansielle og økonomiske informationstyper og deres betydning for en reaktion på de finansielle markeder. Men hvordan skal informationerne fortolkes og sættes sammen for at give et reelt billede af hvad der driver aktie-, obligations- og valutakurser i den ene eller anden retning? Det store forkromede overblik over, hvorfor de finansielle markeder agerer, som de gør, og hvilken retning markederne er på vej hen, er de altoverskyggende spørgsmål indenfor investering. I denne sammenhæng er det blandt andet interessant at undersøge og analysere, hvorledes den generelle økonomi og de finansielle markeder relaterer sig til hinanden, og hvorvidt investorer, analytikere, økonomer og investeringsrådgivere kan benytte sig af nyheder og informationer om konjunkturerne til at forudsige og navigere på de finansielle markeder. Mere specifikt kræver dette en nærmere analyse og forståelse af de årsags-virkningssammenhænge, der eksisterer mellem de finansielle markeder og udviklingen i den aggregerede økonomiske aktivitet. Det er med fokus på sammenhænge mellem de finansielle markeder og den generelle økonomis tilstand og udvikling, at denne afhandling vil forsøge at give de finansielle og økonomiske interessenter nogle retningslinjer og værktøjer til, at navigere på de finansielle markeder.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages178