The Impact of Basel III on the Danish Banking Sector: Risk-Taking and Competition

Najibullah Faizi

Student thesis: Master thesis

Abstract

Konkurrence og risiko adfærd har altid fulgtes ad i bank sektoren. Det klassiske synspunkt i bank teori siger at for meget konkurrence er skyld i bank-krakkelser og konkurs-erklæringer. Indførelsen af de nye strengere krav i Basel III med hensyn til bankernes likviditet har resulteret i en overvældende udfordring for den danske banksektor. Ifølge beregninger fra Nationalbanken har de danske banker tilsammen kun cirka 59 procent af det samlede likviditetsberedskabs krav i henhold til disse nye regler. Ydermere har Finansråde sagt at likviditetsreglerne i Basel III ikke kan gennemføres i Danmark medmindre de danske realkreditobligationer bliver anerkendt for at have mindst lige så høj likviditet som statsobligationer. Det modsatte vil resultere i en mangel på likviditet aktiver for de danske banker. Dette er problematisk, da den danske banksektor ikke har nogen alternative løsninger. Dertil findes der en anden central del af Basel III kravene, som skaber barrierer for den danske banksektor, nemlig likviditetsreglerne omkring bufferne. De sidst nævnte kræver, at bankerne har meget større likviditet for at kunne være i stand til at modstå en stresset periode (bank run) på 30 dage. De såkaldte SIFI’er bidrager negativt til stabiliteten i den finansielle sektor på grund af det faktum, at de forventer at blive reddet ud af økonomiske problemer af regeringen, idet de er "too big to fail". Da regeringen vil redde SIFI’erne fra økonomiske vanskeligheder, har de typisk lavere finansieringsomkostninger i forhold til ikke-systemiske institutioner der tager de samme risici. Det sidstenævnte skyldes at investorerne også forventer, at regeringen redder SIFI’erne. Netop derfor forvrides konkurrencen til fordel for SIFI’erne, fordi de vil være i stand til at ekspandere hurtigere end ikke-systemiske institutioner, og dermed skabes der et marked med ulige konkurrncevilkår. At opererer i et marked med ulige konkurrencevilkår kan forårsage større risiko-appetit for de ikke-systemiske institutioner. Dette kan ske, hvis de bruger andre institutioner som benchmarks for at evaluere deres egen præstation. Hvis banken klarer sig dårligt i forhold til andre banker, så er den bestemt modtagelig overfor at tage større risici for at klare sig i konkurrencen. Financial Stability Board, FSB, er interesseret i at reducere SIFI risici gennem globalt foreslag. FSB ønsker at reducere sandsynligheden for at en SIFI kommer i vanskeligheder, og dermed minimere systemiske risici. De ønsker også at løse de konkurrenceforvridende elementer, og give institutionerne incitamenter med henblik på at reducere systemiske risici gennem følgende lovgivningsmæssige elementer: Forbedret og styrket tilsyn, afviklings mekanismer, strukturelle foranstaltninger og højere kapitalkrav.

EducationsMSc in Business Administration and Management Science, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2012
Number of pages80