Optioner i teori og i praksis: Hvilke udfordringer opstår der i forbindelse med danske børsnoterede virksomheders anvendelse af optionsaflønning og herunder værdiansættelsen af denne?

Anne Færch

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages81