The effect of mobile games on the profitability of the PC games industry

Casper Peter Jæger Moos

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling søger overordnet at give svar på, hvilken effekt mobilspil har på profitabiliteten i PC-spilindustrien. Afhandlingen lægger ud med at betone, hvordan og hvorfor denne problemstilling er værd at sætte fokus på, og hvorledes svaret på denne problemstilling vil blive udledt. Ved en gennemgang af litteratur undersøges det hvad, der er afgørende for konkurrencen og profitabiliteten i en industri. I denne sammenhæng bliver der sat særligt fokus på Porters Five Forces-teori grundet dennes evne til netop at analysere konkurrencen og profitabiliteten i en given industri samt vurdere hvorledes den økonomiske værdi genereret i industrien bliver fordelt imellem forskellige aktører, og desuden hvordan den begrænses af substituerende produkter. Igennem Porters bidrag konkluderes det ydermere, hvorledes en industri bør defineres, og herved tilskrives mobilspil rollen som et substitutprodukt i forhold til PC-spilindustrien.Porters teori foreskriver, at man analyserer fire forskellige forhold, der er afgørende for den potentielle substituering der måtte forekomme, og herved hvor stor en trussel mobilspil måtte udgøre mod profitabiliteten i PC-spilindustrien. To af disse bliver undersøgt ved hjælp af sekundære data, mens en online spørgeskemaundersøgelse klarlægger de resterende to. Resultaterne heraf kontrasterer i høj grad hinanden, da både skifteomkostningerne samt den relative pris af mobilspil er meget lav, hvorimod PC-spilleres tilbøjelighed til at substituere vurderes at være meget begrænset, og i tillæg er den af PC-spillere opfattede præstation og kvalitet af mobilspil utrolig dårlig relativt til PC-spil. Dog kan det konkluderes, ved at vægte den individuelle signifikans af hvert af de fire forhold, at mobilspil udgør en meget lille trussel imod PC-spilindustrien og dermed har en forsvindende lille påvirkning på konkurrencen og dermed profitabiliteten i PC-spilindustrien. Aktører i PC-spilindustrien bør således ikke spilde ressourcer på at forsøge at begrænse det generelt stigende forbrug af mobilspil.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages117