The agenda setting effect of the U.S. mass media during the 2008 presidential campaign

Thomas Vangshardt

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne afhandling er at redegøre for hvilken indflydelse og påvirkning The St. Louis Post-Dispatch har i forhold til hvilke emner befolkningen synes er vigtige politiske emner under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2008. Afhandlingen tager udgangspunkt i agenda-setting teorien, som er baseret på opfattelsen af at nyhedsmedierne indtager en central rolle i forhold til informationsstrømmen og formidlingen af de vigtigste politiske emner under valgkampen. Til at belyse dette forhold tager afhandlingen derfor udgangspunkt i en case study som belyser forholdet mellem regionale (The St. Louis Post-Dispatch) - og nationale nyhedsmedier (The New York Times and The Washington Post, samt CNN og Fox News), i forhold til deres dagsordensættende magt samt overføringen af ænseværdighed i forhold til de vigtigste politiske emner under valgkampen. Derudover, vil denne afhandling også forsøge at anskueliggøre internettets indflydelse indenfor dette forskningsparadigme. Ydermere bestræber afhandlingen sig på at belyse hvilke demografiske og holdningsmæssige faktorer som muligvis kan forstærke eller formindske ænseværdigheden for vigtige politiske emner fra mediernes dagsorden (de politiske emner der bliver behandlet i medierne) til den offentlige dagsorden (de politiske emner befolkningen er optaget af). Undersøgelsen af ovennævnte er udfærdiget via en indholdsanalyse af førnævnte nyhedsmedier, som derved vil vise sammenhængen mellem nyhedsmediernes og befolkningens fokusering på de vigtigste emner under valgkampen. Resultatet af sammenspillet mellem nyhedsmedierne dagsorden og befolkningens dagsorden tilføres signifikans ved at udregne korrelationskoefficienten (Spearman‟s rho) mellem de to variabler. Afhandlingen er inddelt således at et forord begrunder behørigheden af endnu en analyse af nyhedsmediernes dagsordensættende proces under en præsidentvalgkamp. Derefter fremstiller de to første kapitler specialets problemformulering samt relevant teori. Kapitel 3 beskriver den metodiske opbygning af afhandlingen, herunder hvilke overvejelser der er gjort i forhold til at fremstille et brugbart spørgeskema, som er baggrunden for den empiriske analyse. Derudover definerer kapitel 3 også de metodiske afgrænsninger der nødvendigvis har været nødtvunget for at holde sig inde for specialets rammer. Kapitel 4, gennemgår vigtigheden af de forskellige amerikanske nyhedsmedier og danner baggrund for hvilke specifikke tv-stationer, aviser samt internetsider, der skulle danne baggrund for den empiriske analyse. Kapitel 5 inkluderer selve analysen. Kapitlet gennemgår resultaterne fra indholdsanalysen, samt diskuterer hvilke årsager der kan have været til grund for analyseresultaterne. Endeligt opsummeres, konkluderes og perspektiveres der på de vigtigste aspekter af afhandlingen i kapitel 6. Resultatet af analysen vedrørende nyhedsmediernes dagsordensættende magt samt korrelationen til den offentlige dagsorden (de politiske emner befolkningen er optaget af) viste at tv-stationerne CNN og Fox News havde den største indflydelse på overførslen af ænseværdighed mellem medierne og befolkningen. The St. Louis Post-Dispatch samt de to nationale aviser viste derimod kun moderat indflydelse. Derudover viste analysen også at holdningsmæssige faktorer, såsom interesse for politiske emner samt opmærksomhed på valgkampen, spillede en væsentligere rolle i overførslen i ænseværdigheden af politiske emner mellem nyhedsmedierne og befolkningen, end demografiske faktorer, herunder alder, køn og uddannelsesniveau, gjorde.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages85