Gynger og karruseller: En analyse af Moderne Porteføljeteoris anvendelighed på fragtmarkederne

Mikkel Bondo Fagt

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Indledning: Shippingselskaber har altid stået over for anseelige udfordringer i forhold til at budgettere deres fremtidige indtjening, omkostninger og kontrollere eksponering. Det globale fragtmarked er kendt for hurtigt skiftende markedsvilkår og hård konkurrence, samt både cykliske og sæsonbetonede mønstre. Konkurser grundet dårlig risikostyring eller manglende ekspertise er derfor ikke et særsyn for branchen, hvis et selskab timer markedet forkert. Problemstillingen er velkendt i industrien, og mange shippingselskaber diversificerer sig derfor og spreder sine investeringer over flere skibstyper, for at undgå at have samtlige investeringer bundet op i et enkelt marked, hvis dette skulle ramme bunden. En typisk diversifikation for danske rederier1, er at være aktiv i Tørlast- og Tanksegmenterne, for på den måde at ”vinde på gyngerne, hvad der tabes på karrusellerne”. Moderne Portefølje teori med afsæt i paradigmet fra Markowitz (1952) er hyppigt anvendt til sammensætning af værdipapirsporteføljer for at fastlægge, hvilke aktiver der i en optimal sammensætning giver investor det bedste risikojusterede afkast. Dette paradigme for portefølje-optimering er klassisk for finansiel teori, og er videreudviklet i mange omgange. Fra introduktionen af CAPM ved Tobin (1958), Sharpe (1964), Litner (1965) og Mossin (1966) og frem til nyere modeller såsom Black & Litterman (1991 og 1992). Teorien og dets modeller er således velkendte på de finansielle markeder, og der findes et ekstensivt katalog af empiriske studier der efterprøver teorien. Der er således udviklet adskillige strategier, såvel som nye modeller til at slå forskellige markeder – med svingende resultater. Inden for fragtmarkederne har studier primært haft fokus på selve investeringen i skibe, fremfor porteføljesammensætningen. Der findes altså ikke direkte studier, der har søgt at optimere porteføljesammensætningen baseret på teorien fra Moderne Porteføljeteori. Hvor fragtmarkedet essentielt er forskelligt fra aktiemarkederne, synes det alligevel oplagt at undersøge, hvorvidt teorien kan anvendes på fragtmarkederne når man ser nærmere på markedets karakteristika og dynamik. Det synes derfor også nærliggende at undersøge, i hvor høj grad ræsonnementet om gyngerne og karrusellerne i samspil med teorien fra moderne porteføljeteori, kan efterprøves og udnyttes indenfor fragtmarkederne. Dette vil være udgangspunktet for denne opgave.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2014
Number of pages104