Crossing Cultural Boundaries: International Students at CBS

Cathrine Kjær Christensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling undersøger hvilke faktorer der påvirker den tilpasningsproces internationale studerende gennemgår når de flytter til Danmark og bliver en del af det danske samfund, i den danske kultur og den kultur, der er på Copenhagen Business School (CBS).

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages181