En strategi bliver til …

Sebastian Horst

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Temaet for denne masterafhandling er strategisk ledelse på videregående uddannelses-institutioner. Den overordnede ambition for masterafhandlingen er at blive klogere på hvordan en strategi bliver til, hvad den indeholder, og hvordan den bruges. Min interes-se for problemstillingen er præget af det jeg oplever på min arbejdsplads, Det Naturvi-denskabelige Fakultet, Københavns Universitet. I foråret 2008 fremlagde man her en strategi, og umiddelbart lader det til at ledelsen tillægger sådanne strategier stor betyd-ning. Der er blevet holdt mange møder herom, der er lagt store kræfter i udarbejdelsen, og det ?strategiske? italesættes som af meget stor betydning for organisationens fremtid. Min praktiske erfaring gør mig i tvivl om dette er tilfældet, da jeg har en oplevelse af at strategiplaner har andre funktioner eller roller ? i hvert fald andre funktioner end den måde strategi forstås ud fra et klassisk, rationalistisk perspektiv hvor strategier er planer for handlinger udarbejdet på baggrund af analyser og derefter implementeret (Whitting-ton, 2002). Gennem MPA-uddannelsen har jeg fået indsigt i at strategi og strategisk ledelse kan være så meget mere end blot dette, og det har gjort mig nysgerrig på at undersøge et konkret forløb hvor der arbejdes med strategi.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages85