CataCaps fusion af G.S.V materieludlejning og Pitzner Materiel A/S

Jens Kjær Baggersgaard

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Private Equity fonde investerer mere end nogensinde i danske virksomheder. I 2015 administrerede kapitalfonde i alt 90 milliarder fra primært pensionskasser. I europæisk perspektiv opnåede Danmark en rangering som 4. plads i PEF investeringer målt i Private Equity investeringer som en andel af landets bruttonationalprodukt.1 Danish Venture Capital and Private Equity (DVCA) estimerede PEF omsætning i 2015 til 141 milliarder med et EBIT på 14,9 milliarder. Baseret på afkast fra fondene skabte de et afkast til deres investorer på 14 % i årlige afkast jf. Thomson Reuters. 2 Nyinvesteringer i 2015 skete med en gennemsnitlig egenkapitalfinansiering på 38 %. Typiske opkøbsemner er relativt modne selskaber, der har skabt et stabilt cash-flow og indtjening af ikke uvæsentlig størrelse, hvor det vurderes, at PEF via aktiv medejerskab kan bidrage til den videre udvikling af selskabet med henblik på et fremtidigt salg inden for en investeringshorisont på typisk 3-7 år.3 Dette sker blandt andet via en forbedret corporate governance struktur med styrkelse af både ledelse og bestyrelse samt optimering af kapitalstrukturen. Exit fra disse investeringer sker ofte ved børsnotering eller salg til store industrielle spillere i markedet. Et opkøb blandt mange var PEF CataCaps opkøb af både G.S.V. Materiel Udlejning A/S samt Pitzner Materiel A/S i 2014. Men hvorfor netop disse to selskaber? Der er ikke før foretaget en så stor fusion af selskaber inden for denne fragmenterede branche med udlejning af materiel i entreprenørindustrien. Hvordan vil de skabe merværdi i det fusionerede selskab i forhold til de to selskaber hver for sig? Dette projekt vil undersøge denne investering, og hvorledes der kan skabes (mer)værdi.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2017
Number of pages78