Skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse: Og hvad betyder den nye skattereform herfor?

Morten Bengaard Poulsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Det er den-ne opgaves hensigt at kunne bidrage til at gøre reglerne omkring omdannelse af personlige virksomheder mere overskuelige. Herudover er det ambitionen at redegøre for de skattemæssi-ge konsekvenser, der er for virksomhedens ejer, hvad enten han forsætter med at drive virk-somheden i personligt regi eller omdanner den til et selskab. Analysen vil indeholde en samlet opgørelse over den skat, som virksomhedens ejer vil skulle betale over en årrække, samt sammenholde denne skat med de indtægter, som ejerne modtager fra virksomheden/selskabet.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages205