Implementation af en EBIT baseret kapitalstruktur model

Lars Rosenkvist

Student thesis: Master thesis

Abstract

Når man læser artikler om EBIT-modeller, er det en udbredt antagelse, at modellens drift afhænger af den kupon, der udbetales til gældsejerne. En anden antagelse i de samme artikler er, at virksomhedens værdi ikke afhænger af dens kapitalstruktur forstået som fordelingen mellem gæld og aktiekapital. Da drift og virksomhedsværdi er meget tæt forbundne, synes disse to antagelser at stride mod hinanden. Jeg vil i denne opgave fjerne den første af de to antagelser, da det umiddelbart er denne, der ikke er meningsfuld. Dette har den konsekvens, at modellens drift ikke længere er endogent givet, men i stedet skal angives exogent. Idet modellens drift nu skal angives exogent, er det interessant at betragte empirisk data og forsøge at estimere drift og volalitet ud fra regnskabsdata. Jeg har valgt at betragte tre store danske virksomheder: Vestas, der er med i C20-indekset og B&O en gammel og velanset virksomhed, samt Parken Sport og Entertainment (PSE), der har fyldt meget i mediebilledet siden selskabets børsnotering og især i den senere tid er blevet kritiseret kraftigt for at være gearet alt for højt. Jeg vil se, om jeg enten kan afvise eller bekræfte, om dette er sandt.

EducationsMSc in Business Administration and Management Science, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages46