Risikovillighed i bankledelser efter statslig indgriben

Chris Noesgaard

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Nærværende opgave forsøger at klarlægge effekten af statslig indgriben på bankernes ledelse. Dermed sigter den efter at besvare følgende problemformulering: Hvordan har statslige indgreb i 2008 og 2009 påvirket bankledelsens risikovillighed i den danske banksektor? Dette vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål: • Hvordan har den danske regering grebet ind i banksektoren i 2008 og 2009? • Hvorledes forventes et forbud mod optionsaflønning at påvirke aflønningsformen og Corporate Governance strukturen i bankerne? • Hvilken ændring i risikovillighed forventes disse indgreb at medføre i bankerne?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages76