Hvad koster det at eje? en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Louise Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Beslutningen om at købe en bolig har store konsekvenser for forbrugerens fremtidige økonomi og bør omfatte en grundig informationssøgning og et ønske om en overordnet forståelse af de mekanismer, der har indflydelse på boligøkonomien. Det er opgaveskrivers opfattelse, at der generelt findes en meget unuanceret måde at anskue prisen på boligydelsen. Problemstillingen er derfor: Hvilke faktorer spiller en rolle når forbrugeren beslutter sig for at købe og hvordan defineres de egentlige omkostninger ved at bo? Set i lyset af de sidste års debatter vedrørende ejerboligmarkedet, optimismen og derefter krisen, finder jeg det interessant at undersøge de egentlig omkostninger ved at eje og hvilke konsekvenser økonomiske indgreb har på ejerboligmarkedet - med vægt på ændringer i de skattemæssige parametre. Heraf med henblik på den nye skattereform i 2009. Af dette udledes problemstillingen: Hvilke elementer inddrages i spørgsmålet om boligudgiften og hvilke konsekvenser har ændringer i de underliggende parametre for boligudgiften og ejerboligmarkedet? Da ejerboligen er et varigt forbrugsgode, forbruges der ikke her og nu, men over en længere periode. Dette kan umiddelbart besværliggøre en sammenligning med andre forbrugsgoder - for hvad er den årlige pris for forbruget? For mange andre varer og tjenesteydelser er det simpelt at måle, hvad varen/ydelsen koster og foretage en sammenligning. Skal man vælge bryllupsfesten eller rejsen til Thailand? Her er konsekvenserne ved valget overskuelige. Ved varige forbrugsgoder kan prisen ændre sig over tid. Det vil i nogle tilfælde give god mening at sprede prisen ud over varens løbetid som en annuitet for at bestemme den årlige udgift, men i andre tilfælde ikke en holdbar antagelse. Prisen på en sweater vil fx ikke opleve store udsving over årene, hvorimod blandt andet teknisk udstyr måske allerede efter et år vil opleve store prisefald, grundet den hurtige udvikling i branchen. Det første år er altså væsentlig dyrere og det efterfølgende år væsentlig billigere og beslutningen om at købe burde i realiteten bero på en opvejning af, om forbruget skal foregå her og nu eller om et år. Og i hvilket kategori passer ejerboligen så? Dermed tredje problemstilling: Hvad koster det at eje og hvordan har boligudgiften udviklet sig de sidste 20 år?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages75