Performancebelønninger og den ambidekstrale organisation

Samuel í Hjøllum Nielsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

For skabe kort‐ og langsigtet succes må virksomheder være ambidekstrale de må være exploitative og mestre at udnytte deres nuværende forretning blandt andet ved forfining af eksisterende teknologier. Samtidig må de være explorative, hvilket indbefatter, at de må søge nye muligheder, skifte til helt nye teknologier, tage risici osv. Exploitative aktiviteter giver kortsigtede målbare resultater, som er tæt på virksomheden. Hvorimod explorative aktiviteter giver resultater, som er fjerne i tid, fjerne fra virksomhedens nuværende forretning og resultater, som ikke nødvendigvis er positive.Virksomheder benytter sig af Management Control Systems for at skabe fornuftige handlemønstre i virksomheder. Iblandt Management Control Systemerne findes performancebelønninger, der af virksomheder kan benyttes for at reducere de omkostninger, som opstår under informationsasymmetri, når medarbejdere (agenter) handler opportunistisk på en måde, som ikke er i virksomhedens (pricipalens) interesse. Performancebelønninger er en ydre motivationsfaktor, som synes at kunne skabe incitamenter for at yde en høj aktivitet indenfor de felter, der vedrører exploitation. Den indre motivation, som er forbundet med exploration, synes at falde under ydre belønninger. Nærværende opgave søger at skabe klarhed over, hvorvidt performancebelønninger kan benyttes til at skabe positive resultater for såvel exploration som exploitation, endvidere forsøger opgaven at skabe klarhed over, om det er muligt at benytte performancebelønninger til at skabe ambidekstralitet, altså en simultan afbalanceret tilstedeværelse af exploration og exploitation. I opgaven benyttes en række videnskabelige bøger og artikler, denne litteratur er fundet gennem søgninger i akademiske artikeldatabaser samt på bibliotek. Derudover understøttes resultaterne af mikroøkonomisk teori om eksternaliteter, samt to a 2 interview med konsulenter indenfor brugen f performancemålinger. Opgaven kommer til konklusioner om, at felterne exploration og exploitation samt sammenhængen herimellem er af en natur, hvor der ikke umiddelbart kan skabes et generisk performancebelønningssystem til understøttelse af dem begge. Dette skyldes bl.a., at exploration skaber resultater, der ikke er målbare, er fjerne i tid og har uventet og ofte negativt udfald. Derudover konkurrerer felterne om begrænsede ressourcer, hvorved en stigning på feltet exploration medfører et fald i exploitation vice versa.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages78