Jugendsprache in der Untertitelung von Filmen: Wie cool ist "Die Welle" in ihrer dänischen Version?

Michael Schönwald Rasmussen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Emnet for dette speciale er filmundertekstning og ungdomssprog. Hypotesen, som ligger til grund for afhandlingen, er, at ungdomssprog i spillefilm neutraliseres betydeligt, når de oversættes til dansk ved hjælp af undertekster. Hypotesen undersøges ved at analysere den tyske film "Die Welle" (2008) i sin danske DVDudgave. Analysen begrænser sig til den leksikalske side af ungdomssprog. Der findes frem til samtlige forekomster af leksikalsk ungdomssprog i den tyske mundtlige dialog, som kunne være vigtige at oversætte til underteksterne. Specielt slang og tabubelagt sprog er en vigtig del af unge menneskers måde at udtrykke sig på, hvorfor disse to områder beskrives, især med henblik på deres funktion. Som det vises i afhandlingen, er det vigtigt at oversætte ungdomssprog pragmatisk ækvivalent. Effekten fra de ungdomssproglige udtryk skal gengives, da ungdomssprog har nogle konkrete funktioner, som er essentielle i beskrivelsen af filmkaraktererne og relationerne iblandt dem. For at tilskueren skal kunne forstå karaktererne bedst muligt, skal ungdomssproget altså gengives i underteksterne på en måde, som gør det muligt at se den funktion/effekt, som det har i hvert enkelt tilfælde. I nogle tilfælde er det dog ikke muligt, at oversætte ungdomssprog fra film pragmatisk ækvivalent. Dette skyldes kravet om begrænsning, som eksisterer ved oversættelsesmetoden undertekstning. Det er nemlig vigtigt, at seeren kan nå at læse underteksterne og stadig nyde filmen. Samtidig skal han kunne forstå filmen bedst muligt, og derfor skal oversætteren nogle gange prioritere andre informationer fra filmdialogen eller fra filmens øvrige semiotiske kanaler højere end en eventuel gengivelse af ungdomssprog. I filmen "Die Welle" blev der fundet 161 forekomster af ungdomssprog. Hver enkel forekomst sammenholdes med de danske undertekster, og samtlige oversættelser af ungdomssprog bedømmes enten som ækvivalent, delvist ækvivalent, neutraliseret eller elimineret. På baggrund af denne kategorisering kan der laves en kvalitativ bedømmelse af oversættelsen af ungdomssprog, og hypotesen kan be- eller afkræftes. Syv scener bliver diskuteret grundigt med henblik på de ungdomssproglige elementer, som de indeholder, og deres respektive oversættelser. På denne måde kan læseren sætte sig ind i de overvejelser og bedømmelseskriterier, som jeg har arbejdet med. De resterende forekomster af ungdomssprog og bedømmelsen af deres oversættelser kan ses i bilaget sammen med alternative oversættelsesforslag, som jeg har lavet for at vise, hvordan pragmatisk ækvivalens ville kunne opnås i de tilfælde, hvor filmens undertekster ikke har opnået denne. Den endelige opgørelse viser, at hypotesen bekræftes. Efter at de tilfælde, som det på grund af plads- eller tidsmangel i underteksten ikke er muligt at oversætte ækvivalent, er blevet trukket fra, indeholder filmen 149 forekomster af ungdomssprog. Heraf er kun 49 procent blevet oversat pragmatisk ækvivalent, og hele 36,9 procent kan betegnes som neutraliseret. Der blev fundet frem til, at underteksteren ofte enten har gengivet ungdomssproget med et sprogligt neutralt udtryk, eller med et udtryk, som overhovedet ikke rammer den samme effekt, som det tyske udtryk opnår. For eksempel er der blevet brugt udtryk i underteksterne, som godt nok ikke er sprogligt neutrale, men som ikke ville passe ind i en tilsvarende dansk situation, fordi de er for svage, for gammeldags eller ikke passer til kønnet på den filmkarakter, som bruger dem. Dette kan medvirke til, at den danske tilskuer opfatter personerne på en forkert måde og kan misforstå en del af filmen, så filmoplevelsen ikke ligger tæt nok op ad den tyske tilskuers oplevelse. Da afhandlingen kun omhandler én film, kan den selvfølgelig ikke give et entydigt billede af situationen i Danmark. Men ud fra mine iagttagelser kan det konstateres, at resultatet af analysen af "Die Welle" også gælder for en stor del af øvrige undertekstede film i Danmark. Af denne grund ville det være til gavn for tilskueren, hvis ungdomssprog i spillefilm generelt forsøgtes oversat med en højere grad af pragmatisk ækvivalens.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages94