Leasing: Beskrivelse af nyt diskussionspapir fra IASB og FASB, samt formåls-, konsekvens- og interessentanalyse af dets følgevirkninger og et overordnet leasingsurvey for børsnoterede selskaber i Danmark

Christian Bagi Nordsten & Aleksandar Nikic

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Hvad er formålet med diskussionspapiret om leasing, og hvilke ændringer vil diskussionspapiret medføre, såfremt det implementeres i praksis for regnskabsaflæggere såvel som interessenter?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages133