Engendered CSR: Engendering CSR - Building Competitive Advantage

Jacob Taarup-Esbensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling udforsker de potentielle muligheder, der ligger i det høje ligestilling niveau i Danmark og Sverige. Formål er at identificere og forbedre de organisatoriske resultater hos danske virksomheder ved at brug af at et køns perspektiv. Undersøgelsen tager udgangspunkt i virksomheder, der er noteret på den Danske og Svenske OMX indeks over de mest handlede aktier. Hos disse fremtrædende virksomheder identificeres, hvorledes køns diversitet har indflydelse på organisationers evne til at producere agtværdige resultater. Der fokuseres særligt på fire strategiske muligheder indenfor Økonomi, Kunder, Interne samt lærings og innovations perspektiverne. Disse fire perspektiver udgør hjørnestenene i Balanced Scorecard udviklet af Kaplan & Norton. Selvom der er store forskelle på virksomhederne, er der dog en fællesnævner i det, at køns diversitet har en positiv indflydelse på de resultater de er i stand til at frembringe indenfor alle fire områder. Jeg argumentere for, at de træk som mænd og kvinder bringer til de organisationer kan forklare, hvorfor netop disse resultater fremkommer. Desuden at organisationer med fordel kan bruge Corporate Social Responsibility som platform til, at strukturere det strategiske arbejde med køn. Især er forbindelsen mellem organisationens resultater og køns træk fremherskende, når det kommer til engagement i kommunikationen med interessenter samt det, at være i stand til at reagere positivt på ændringer i erhvervsklimaet. Med denne viden konstruerer jeg en model for, hvordan organisationer kan organisere deres strategiske arbejde med henblik på at høste fordelene ved en kønsdifferentieret tilgang til organisatorisk ydeevne.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages117