The nature of automation and the future of jobs

Stefan Lund

Student thesis: Master thesis

Abstract

I dag rettes et stort fokus mod automatisering og den afledte effekt på arbejdsmarkedet i form af kompetencer og behovet for arbejdskraft. Bekymringen blandt arbejdstagere er generelt en frygt for, at robotteknologi vil overflødiggøre en meget stor del af arbejdsstyrken i fremtiden og derved skabe arbejdsløshed. Dette modsiges af tilhængere af ny teknologi og (robot-)automatisering. De fremfører, at modstandere af den teknologiske (it-)udvikling i flere århundreder har ytret det samme synspunkt og taget fejl i århundreder. Specialet beskriver, om der med (nutidens) teknologiske muligheder for automatisering er sket en forandring i efterspurgte jobkompetencer fra tidligere, og om de efterspurgte kompetencer i givet fald være forskellige fra tidligere. Opgaven bruger kilder af forskellig art til at opbygge en plausibel forståelse af, hvordan teknologien påvirker arbejdsmarkedet. I afsnittet, som redegør for valgt litteratur, drages (del)konklusioner på baggrund af relevante kilder. Teknologiens historiske betydning for arbejdsmarkedet, samt teknologi, som forventes at få stor betydning for arbejdsmarkedet på kort sigt, gennemgås. I opgaven vurderes den teknologiske udvikling over tid og de teser, der kan uddrages heraf. Herudover beskrives det, hvordan arbejde generelt mere og mere frakobles fra økonomisk vækst, og hvordan andelen af output fra arbejdskraft er dalende, både med hensyn til udbetalt output og produceret output. Herudover beskrives det, hvordan arbejde generelt mere og mere frakobles fra økonomisk vækst, og hvordan andelen af output fra arbejdskraft er dalende, både med hensyn til udbetalt output og produceret output. Derefter præsenteres forfatterens egen statistiske undersøgelse af, hvordan de kompetencer, som arbejdsmarkedet fordrer hos arbejdsudøveren, ændres. Ved hjælp af førnævnte analyser sandsynliggøres en plausibel fortolkning: Efterspørgslen på innovative og teknologirelaterede kompetencer hos arbejdsstyrken generelt er faldende samtidig med, at de personer som stadig arbejder i disse jobs, bliver bedre og bedre betalt. En plausibel forklaring kan være, at den stigende internationalisering og derved virksomhedernes øgede rækkevidde bevirker, at en mindre elite inden for f.eks. it-teknologi i højere grad er i stand til at være jobaktive på flere globale markeder og derved påvirke aflønningen i opadgående retning. Derudover ses det, at et stigende antal produktionsjob automatiseres. Nuværende og tidligere ansatte inden for fremstillingsvirksomhed bevæger sig i stigende grad hen imod job, hvor de efterspurgte kompetencer bredt betragtet er ”bløde”, såsom præsentation eller salg. Disse nye ”bløde” kompetencer aflønnes på et lavere niveau end de maskinteknologirelaterede kvalifikationer, som produktionsvirksomhederne efterspurgte tidligere. Dette kan plausibelt have bidraget til den stagnering i lønningerne vi i de sidste tre årtier har set i USA, som er det geografiske udgangspunkt i opgaven.

EducationsMSc in Business, Language and Culture, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages95