Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen

Nikolina Eyðbjørnsdóttir

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Problemstillingen i denne opgave er: ”Der ønskes en strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen” Formålet med opgaven er at analysere og prisfastsætte LEGO. Ved hjælp af en strategisk analyse, analyseres hvorledes værdi skabes i virksomheden. Her måles de ikke-­‐finansielle drivere, som er eksterne og interne forhold, samt konkurrence-­‐ og vækststrategier. De finansielle drivere måles i form af en regnskabsanalyse. Min opgave er at få et godt og grundigt svar på problemstillingen. Til hjælp for besvarelsen af denne har jeg brug for nogle mere uddybende spørgsmål. 1. Lav en strategisk analyse af LEGO • Hvilke eksterne faktorer har indflydelse på virksomheden? • Hvordan er branchens attraktivitet og konkurrencesituation? • Hvilke interne faktorer har indflydelse på virksomheden? • Hvad er LEGO Koncernens strategiske retning? • Hvilke ændringer i strategien lavede virksomheden i 2003 for at komme ”ovenpå” igen? • For at opretholde den nuværende markedsposition, er LEGO Koncernens vækststrategier så optimale? 2. Med udgangspunkt i den strategiske analyse laves en regnskabsanalyse med henblik på en værdiansættelse af LEGO • Hvorledes ser den økonomiske udvikling ud for LEGO Koncernen? • Hvordan er udviklingen i nøgletallene? • Budgetter fremtidig vækst • Hvad er den estimerede pris på LEGO Koncernens ud fra teoretiske værdiansættelsemodeller?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages104