Industry Factors and Value Creation in M&A

Morten Leth-Sørensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling vurderer værdiskabelsen i M&A og effekten af branchemæssige faktorer i perioden 2000- 2009 i USA. Den meste forskning i emnet viser, at M&A i almindelighed ingen effekt eller en negativ effekt har på værdiskabelsen, men fokusset i denne afhandling er ikke rettet på dette. Hovedemnet er i stedet at identificere, hvornår M&A har en værdiskabende effekt, og hvad som bestemmer denne effekt. Afhandlingen identificerer, at kun en sample har skabt en meningsfuld værdiskabelse. Dette sample består af handler, hvor både erhververen og det overtaget selskab er lige store, og hvor begge er i den samme branche. Teorien er, at denne værdiskabelse skyldes en industri-komponent, og at denne afhænger af, at det overtaget selskab har en vis relativ størrelse i forhold til erhververen. Afhandlingen finder, at den skabte værdi kan forklares ved den eksisterende koncentration i en industri, størrelsen af virksomheder i en industri, og operating leverage i en industri. Værdiskabelsen er højere i industrier med relative store firmaer, høj koncentration og lav operating leverage. Hvilket betyder, at for at skabe høj værdi i M&A, så skal en virksomhed opererer i en branche med en L-formet LRAC kurve og eksisterende koncentration. R&D har også en positiv faktor på værdiskabelse, men kun i meget høj intensive videns industrier (biotech etc.), hvorimod R&D har en negativ effekt i andre industrier. Desuden er branchemæssige faktorer bedre, til at forklare det unormale afkast hos erhververen, sammenlignet med det unormale afkast hos det overtaget selskab. Handelsfaktorer, som den relative størrelse af det overtaget selskab kan også forklare det overtagets unormale afkast. Det gennemsnitlige unormale afkast for erhververen er negativ, så erhververen skal passe på, at denne ikke kommer til at overføre værdi til aktionærerne i det erhvervet selskab.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages150