Hedge Accounting: Vurdering af hvilke konsekvenser erstatningen af IAS 39 med IFRS 9 kommer til at have på den regnskabsmæs-sige behandling af sikring, og hvordan ændringen påvir-ker årsregnskabets informationsværdi Forfattere:

Mikael Hauge Madsen & Özgün Acigora

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2016
Number of pages100