Effekten af tidspres og hjælpemidler i mundtlig og skriftlig oversættelse: En empirisk undersøgelse af korrelationen mellem oversættelsesdiscipliner og oversættelsesstrategier

Mai-Britt Ohlsen & Anne Mette Andersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

The use of translation strategies is not a new subject in translation studies. Translation strategies have been examined in the disciplines of written translation and interpretation but there has been few comparative studies of the two. The cand.ling.merc. programme educates students to be proficient in both modalities, but teaches them separately. However, translation strategies are employed in both disciplines, and it would be useful to map out how strategies are used by interpreters and translators alike. The purpose of this thesis is to examine the use of translation strategies in sight translation and written translation with and without translation aids, in order to examine the effects of time pressure and translation aids on the translations. The effect of time pressure is measured by comparing sight translations, where time pressure is inherent, with written translations without translation aids and without time pressure. The effect of translation aids is examined through comparison of written translations using translation aids, with written translations without use of translation aids.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages447