Værdiansættelse af Novo Nordisk

Morten Rossau & Jacob Rønnov

Student thesis: Master thesis

Abstract

Nærværende kandidatafhandling på tager udgangspunkt i Novo Nordisk. Novo Nordisk er et selskab, der gennem hele studiet har været brugt som udgangspunkt for en lang række forskellige cases samt eksempler i undervisningen. En af årsagerne hertil må antages at være, at Novo Nordisk for det første er en stor dansk virksomhed. Der er tillige tale om en virksomhed, der har befolkningens almene interesse i kraft af det virkeområde, virksomheden beskæftiger sig med. Dertil bliver den ikke mindre interessant af at være den største spiller på diabetesbehandlingsmarkedet globalt set. Der er med andre ord tale om en dansk virksomhed, der har formået at tage kampen op med langt større spillere i den farmaceutiske industri - og ikke mindst har vundet denne kamp. Mennesker har til alle tider lidt af forskellige sygdomme og vil efter al sandsynlighed at dømme blive ved med at blive ramt af såvel eksisterende som nyopståede sygdomme i fremtiden. Som en naturlig følge heraf er behandling af disse sygdomme også vigtig for menneskeheden. Som med så mange andre områder, der har betydning for mennesker i al almindelighed kan der på disse behandlinger tjenes penge, og det er det, Novo Nordisk lever af – at udvikle, producere og markedsføre behandling af sygdomme. Virksomheden er på denne måde en del af det internationale finansielle samfund. Således har Novo Nordisk befolkningens interesse - dels i form af sit virke som udvikler af nye eller forbedrede behandlinger af sygdomme, men også som et potentielt investeringsobjekt. Det er det sidste, der er det primære udgangspunkt for denne afhandling – potentialet som investeringsobjekt. For selv om en virksomhed virker spændende og tilmed udvikler og sælger nogle spændende produkter, er det ikke ensbetydende med, at det er et interessant investeringsobjekt. Omvendt findes der også talrige eksempler på virksomheder, der ikke har nogle særligt spændende produkter, men trods dette er særdeles interessante investeringsobjekter

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages135