Norsk pengepolitik: Inflationsmålet

Jesper Marquertsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Formålet med hovedopgaven er, at beskrive og analysere de tanker og overvejelser, der ligger bag fastsættelsen af den toneangivne rente i den norske centralbank, efter indførelsen af indflationsmålet. Som udgangspunkt omhandler inflationsmålet mange tekniske overvejelser omkring arbejdsledigheden, import og eksport. Udover dette skal der også tages hensyn til forhold, som aktivpriser og olieprisen, som er mindst lige så vigtige. Efter de kraftige stigninger i boligpriser og det efterfølgende krak, er der rettet mere opmærksomhed mod hvordan pengepolitikken, bør tage højde for især boligpriser, og aktiv priser generelt. Pengepolitiske beslutninger har først betydning for inflationen på længere sigt, og kan derfor i nogle tilfælde være så belastende, at de i værste fald kan sende økonomien ind i en længere recession. Dette understreger, hvor vigtigt det er, at der tages højde for alle aspekter, når renten skal fastsættes.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages85