Strategikort i Farvandsvæsenet: Så alle kan holde kursen

Ole Becher Pedersen & Gustav Røder

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Dette projekt har været undervejs i snart 2 år, og udgangspunktet var oprindeligt en undren med baggrund i den strategiudviklingsproces, der fandt sted i FRV henover sommeren 2008 imod en større grad af strategisk fokusering. Hvordan en virksomhed søger at udvikle og sætte den strategiske retning er et spændende felt at begive sig ud i at undersøge. At der her er tale om en offentlig virksomhed, hvor anvendelse af strategiudviklingsværktøjer ikke i samme omfang som i den private sektor har været debatteret og udfordret ved at overførsel og afprøvning af modellerne været medvirkende faktor og en drivkraft gennem projektet. Undersøgelsesfeltet for projektet har taget udgangspunkt i en publikation i forbindelse med en række strategiske fokusområder. Denne skulle være med til at konkretisere og realisere strategien, så vore farvande bliver de sikreste at besejle i verden. Vi foreslår i dette projekt, at FRV bør bruge strategikort, da det er vores hypotese, at hvis FRV vælger at bruge strategikort som udviklingsværktøj i den fremtidige strategiudviklingsproces, så vil FRV sikre en tydelig integration af eksterne og interne mål for de enkelte hovedprodukter med en sikker forankring i de strategiske fokusområder. Strategikort er gode til både at afdække nuværende strategier, men også styre og udvikle fremtidige strategier. Det er vores vurdering, at FRV bør have strategikort på både afdelingsniveau, men også på et overordnet virksomhedsniveau, og har derfor udviklet strategikort på begge niveauer i dette projekt. Disse strategikort viser tydeligt, hvor forskellige FRVs interne afdelinger er hvad angår de produkter og services der udbydes samt det de tilhørende brugersegmenter. Vi forestiller os, at FRVs resultatkontrakt dannes på baggrund af afdelingens interne mål, og dermed afspejles indholdet af hver afdelings strategikort i FRVs resultatkontrakt gennem de interne mål. Til det har vi udviklet en procesmodel for, hvordan FRV samlet set kan bruge disse strategikort til både udvikling af strategier, men også for hvordan strategikortene kan danne grundlag for handling og målstyring i FRV. Det er i analysen påpeget, at DSs rolle er som strategisk udvikler i FRV. Det fungerer i dag således, at interne mål forhandles mellem Direktionen/DS og de enkelte afdelinger. FRVs afdelinger har altså mulighed for selv at tilrettelægge en afdelingsspecifik strategi indenfor deres serviceområde. Derfor giver det mening, at hver afdeling har sit eget strategikort til brug ved styring og udvikling af afdelingens strategi. Til brug for en anvendelse af strategikort på afdelingsniveau er der i projektet udviklet og inddraget en model til facilitering af de horisontale og vertikale koordinationsprocesser mellem FRVs afdelinger og op til direktionen. Strategikortene vil kunne være medvirkende til at forstærke det strategiske samarbejde på tværs, idet at afdelingsstrategierne fremgår eksplicit i de enkelte afdelingers strategikort. På det interne plan i afdelingen vil strategikortet også kunne medvirke til forenkle kommunikationen af den enkelte afdelings strategi.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages150