The global economic crisis and its impact on the Danish consumer behavior: A cultural analysis about whether the Danish consumers have shown more interest in organic and social responsibility after the recession

Maja Hansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling undersøger og analyserer, hvordan den globale økonomiske krise påvirker den danske forbrugeradfærd. Danmark har altid været betegnet som et trygt velfærdssamfund med en velbalanceret økonomi og en høj levestandard, men den økonomiske krise gjorde at det idylliske billede krakelerede og mange danskere mistede deres job. Et trygt velfærdssamfund med en velbalanceret økonomi giver overskud i hverdagen hos danskerne til at fokusere på hvilke produkter de ønsker at støtte, fordi de stemmer overens med værdier og behov. Men hvad sker med de danske forbrugere nu når det idylliske billede om et trygt velfærdssamfund og en velbalanceret økonomi krakelerede i forbindelse med den økonomiske krise? Jeg tager udgangspunkt i følgende hypotese: Danskerne trodser krisen og øger deres interesse for økologi og social ansvarlighed Formålet med dette speciale er at undersøge hvorvidt de danske forbrugere føler sig påvirket af recessionen og om den har haft en påvirkning på deres forbrugsvaner og deres syn på social ansvarlighed. Specialet tager udgangspunkt i danskernes værdier. For at give en forståelse af hvilken indvirkning den økonomiske krise har haft på den danske forbruger vil jeg i den teoretiske del inddrage relevante teoretikere. Specialet består af en teoridel, samt en empirisk del, da jeg har konkluderet at det ikke ville være muligt at opnå det ønskede resultat baseret på teori alene. For give et mere nuanceret og troværdigt billede af min hypotese, vil jeg på baggrund af en forbrugerundersøgelse på 100 respondenter, et interview med Steen Vallentin som er forsker i etik ledelse og bæredygtighed på Copenhagen Business School, samt tre forbrugerundersøgelser udført af Gallup på i alt 3114 respondenter, undersøge om danskernes forbrugsvaner med hensyn til bæredygtige produkter er steget trods den økonomiske krise. Jeg kan konkludere på baggrund af mine teoretiske og empiriske undersøgelser, at danskerne ikke føler at den økonomiske krise har haft en negativ indflydelse på deres livskvalitet. Dog føler de sig sårbare og mentalt påvirket. Den 11. september, tsunamien, den globale økonomiske krise, samt den globale opvarmning har mindet folk om hvor lille og skrøbelig verdenen er. Regeringen og medierne minder konstant folk om miljøet, klimaændringerne, den økonomiske krise og den følgevirkning den vil have på det danske jobmarked og velfærdssamfund. Undersøgelserne indikerer at de danske forbrugere, trods finanskrisen har øget deres interesse for social ansvarlighed og bæredygtige produkter. Denne øget interesse skyldes at folk er blevet mere opmærksomme om hvor lille verdenen er og hvor vigtigt det er at vi tager ansvar overfor miljøet, os selv, og vores omgivelser. Engang opfattede mange det at være bæredygtig og gå i økologisk tøj med noget meget utrendy og usexet. Man forbandt det ofte med fodformede sko og hippietøj. Sådan er det bestemt ikke længere. Gennem de seneste år er interessen for økologiske produkter steget markant. Modebranchen er blevet bevidst om dette modefænomen, og mange modehuse og designere har indset at social ansvarlighed er gået hen og blevet et must hvis de vil undgå dårlig omtale.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2011
Number of pages135