Strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S

Mads Ostenfeldt

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

"Opgavens overordnede formål er at foretage en værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S”. Afklaring af ovenstående problemstilling kan opdeles i følgende fire hovedområder; strategisk analyse, regnskabsanalyse, kapitalstrukturanalyse samt værdiansættelse. Disse hovedområder vil danne baggrund for besvarelsen af problemformuleringen og giver anledning til en række undersøgelsesspørgsmål. I den strategiske analyse vil der blive lagt særlig vægt på markedet for vindenergi og følgende spørgsmål vil blive besvaret: · Hvordan har markedet for vindenergi udviklet sig historisk, og hvordan vurderes tendenserne fremadrettet? · Hvilke væsentlige eksterne faktorer influerer på industrien, og hvordan påvirker de Vestas? · Hvordan er konkurrencesituationen internt i branchen? · Er der "plads" til Vestas i fremtidens vindmølleindustri? Regnskabsanalysen vil tage sit udspring i følgende undersøgelsesspørgsmål: · Hvordan har Vestas historisk evnet at skabe værdi for aktionærerne? · Hvordan har det historiske niveau, samt tendensen for de væsentligste finansielle valuedrivers, udviklet sig? · Hvordan vurderes selskabets finansielle risiko? Kapitalstrukturanalysen vil søge besvarelse af følgende: · Hvordan har den historiske kapitalstruktur set ud og hvad er "branchenormen"? · Hvad er baggrunden for Vestas' lave gældsætning, når litteraturen (MM-teoremerne) tilsiger at Vestas bør have en højere gældssætning? · Hvad vil værdien være af en ændret kapitalstruktur? Værdiansættelsen har til formål at besvare følgende: · Hvad er den teoretiske værdi af egenkapitalen? · Er Vestas fair prisfastsat? · Såfremt selskabets teoretiske værdi afviger fra markedsværdien, hvilke parametre kan da være årsagen hertil?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages108