Valg af virksomheds- og beskatningsform

Christian Anthoni Møller & Nanna Meldgård Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

For mange personer, er der en hel del spørgsmål vedrørende de administrative aspekter ved opstart og drift af egen virksomhed. Det at navigere igennem mange paragraffer og regler, der omfatter både personligt ejede selskaber og kapitalselskaber, kan være svært for selv den mest energiske iværksætter, hvis ikke personen har en regnskabsmæssig uddannelse: Hvor skal man starte? Hvem skal man spørge? Hvilken type virksomhedsform er mest hensigtsmæssig for lige netop mig? Spørgsmål som disse er meget normale i en virksomheds opstartsproces. Grundlaget for denne problemformulering har været vores egen nysgerrighed, i forhold til at tilegne os de nødvendige kompetencer, for at kunne rådgive og vejlede en virksomhed korrekt og præcist i forhold til opstart eller drift af virksomheden. Dette har dannet baggrunden for følgende problemformulering:  Hvilken virksomhedsform, og herunder hvilken beskatningsform, er mest optimal for den fiktive case-virksomhed, set ud fra et selskabsretligt og skattemæssigt perspektiv? Vi har formuleret følgende delspørgsmål for at kunne beskrive teorien bag, samt analysere og konkludere på ovenstående problemformulering:  Hvilke selskabsretlige- og skattemæssige forhold er gældende for anparts- og aktieselskaber samt personligt ejede virksomheder?  Hvordan er case-virksomhedens nuværende selskabs- og beskatningsform, og er denne optimal i forhold til virksomhedens fremtid og mulighed i den skattemæssige lovgivning?  Hvad er mulighederne for at ændre case-virksomhedens selskabs- og beskatningsform, hvis denne ikke er optimale set ud fra vores analyse?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2015
Number of pages77