Gennemsigtighed mellem forsyning og salg: Internt og på tværs af forsyningskæden

Esben Schnurre

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

SCA er en global koncern bestående af mange salgskontorer, distributionscentre og fabrikker placeret over hele verden. Virksomhedens evne til at levere præcist, i rette kvalitet og på rette sted stiller store krav til hele værdikæden. Logistikafdelingen bliver målt på – men ikke aflønnet efter – deres evne til at øge mængden i hvert drop sizes, optimere leveringssikkersikkerheden og generelt holde logistik-omkostningerne nede. Sælgerne derimod er udelukkende målt på at øge den afsatte mængde og i et vist omgang sikre profitniveauet på deres kunder. Mange af virksomhedens topledere, er ofte ambitiøse medarbejdere, der har kæmpet sig op igennem organisationen og typisk fra salgsafdelingerne. Derfor er organisationen præget af en relativ lavpraktisk tilgang til at al forretning starter med salget og derfor er andre dele af forretningen til tider blevet forsømt. Fastholdelse af sine kunder er helt essentielt i en periode, især hvor den finansielle krise også sætte sine spor i markedet. Verden er i forandring og Supply Chain får stadig højere status rundt om i organisationerne, så SCA’s ledere har også rettet blikket mod deres interne processer i organisationen, herunder på de snitflader der ligger ud mod kunderne og til produktionsleddet. For besparelse med det samme ressourcetræk, er et argument som de fleste virksomhedsledere med økonomisk ansvar kan forstå og respekterer. I nærværende opgave præsenterer en model baseret på kendte akademiske teorier og modeller, som er relativ simpel at eksekvere. Modellen bygger på teorier, der tilsammen sikrer at virksomheden når hele vejen rundt om sine supply chain processer samt får involveret sine kunder i disse, for derved at opnå en styrke som virksomhed og kæde. Der er i disse dage fokus på at blandt andet at automatisere og stille data til rådighed for hele kæden. Således kan Research and Development have fingeren på pulsen fra det marked, som SCA’s kunder agerer i og samtidig giver en integration af systemer mulighed for at kunden kan holde sig orienteret om leveringsstatus, produktionsforecasts og samtidig have indflydelse på den produktinnovation der finder sted i SCA. I forbindelse med udarbejdelsen af modellen fremkommer der forslag til en række specifikke forbedringstiltag bygget på strategikort, som igen er brudt ned til strategiske målepunkter, og endelig munder ud i et færdigt scorecard - alt i tråd med SCA’s overordnede strategi. Således har SCA efter udarbejdelsen af denne model en lang række eksekverbare projekter at kaste sig over.

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages111