NOL værdiansættelse

Rasmus N. Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne opgave vil besvare følgende hovedspørgsmål: Hvilken værdi har NOL koncernen, og afspejler markedsværdien en fair value? Hovedspørgsmålet vil besvares på baggrund af nedenstående underspørgsmål: Den Strategisk Analyse behandler følgende problemstillinger: - Hvilke ikke-finansielle værdidrivere har indenfor shipping branchen signifikant betydning for NOLs fremtidige indtjening? - Hvilke ikke-finansielle værdidrivere har på makro niveau signifikant betydning for NOLs fremtidige indtjening? - Hvilke muligheder, trusler, styrker og svagheder har afgørende betydning for NOLs fremtidige indtjening? - Hvilke faktorer udgør de afgørende succeskriterier for NOLs indtjening? Den Regnskabsmæssige analyse behandler følgende problemstilling: - Hvilke værdidrivere har historisk set skabt NOLs indtjening? Budgetering behandler følgende problemstilling: - Hvordan vurderes NOLs fremtidige indtjening at udvikle sig? Følsomheds- og scenarieanalsyen behandler følgende problemstilling: - Hvad er effekten af ændringer i de afgørende succeskriterier på virksomhedens værdi?

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages85